Belastingheffing

In NRC Handelsblad van 10 juni schrijft Aertjan Grotenhuis in zijn artikel 'Een brave PvdA', over de lopende discussie ten aanzien van de belasting op inkomen en/of vermogen. Aangenomen dat vermogen mede het gevolg is van een langdurige loopbaan van spaarzaam gedrag tijdens de verwerving van inkomen, heb ik problemen met dit standpunt. Gaarne was ik, en velen met mij, voortgegaan met het verwerven van (belastbaar) inkomen, maar de discriminatie ten aanzien van leeftijd (65+) maakte dit onmogelijk.

De enige inkomsten die ik, en velen met mij, sedert jaren naast het pensioen kan verwerven, zijn de inkomsten uit vermogen, mede verkregen door spaarzaam gedrag tijdens de arbeidzame periode van ons en onze ouders.

Helaas lijken beleidsbepalers onder meer van de PvdA, dit feit hardnekkig over het hoofd te willen zien en moet naar hun mening vermogen onder alle omstandigheden worden beboet omdat hun electoraat dat wenst.

    • Dr. R.N.P. Berkovits