AANTAL MISKRAMEN DRIEMAAL GROTER DAN GEREGISTREERD

Bekend is dat zeker 10 procent van alle zwangerschappen in de eerste 4 maanden na de laatste menstruatie voortijdig in een miskraam eindigt. Uit een in de British Medical Journal (6 juni) gepubliceerd Brits onderzoek blijkt dat het werkelijke aantal miskramen nog veel hoger moet liggen. Artsen van een abortuskliniek in Liverpool zijn op het idee gekomen om geaborteerde vruchten te onderzoeken op aangeboren afwijkingen. Het ging hier om 206 abortussen die in de eerste negen weken van de zwangerschap waren opgewekt met behulp van de zogenoemde abortuspil - RU486 of mifepristone. In de meeste gevallen kon de vrucht daarbij na een dosis prostaglandine intact in de kliniek worden opgevangen en bestudeerd worden. De Britten ontdekten dat maar liefst 34 procent van de op deze manier geaborteerde embryo's aangeboren afwijkingen vertoonde of, om andere redenen, niet levensvatbaar was.

Van de afgebroken zwangerschappen bleken er 48 niet tot levensvatbaarheid te kunnen leiden omdat er sprake was van een lege vruchtzak. In 24 andere gevallen deden zich een of meer ernstige aangeboren afwijkingen voor, zoals een neurale-buisdefect (10 keer), een ontbrekende buikwand (6 keer) of een lip- en gehemeltespleet in combinatie met andere afwijkingen (3 keer). Zo'n groot aantal abnormale embryo's hadden de Britse onderzoekers zelf ook niet verwacht. Ze kunnen echter alleen maar tot de conclusie dat ze hebben aangetoond dat het werkelijk aantal miskramen veel hoger moet liggen dan wat wordt gerapporteerd. Veel spontaan afgebroken zwangerschappen worden vermoedelijk door de vrouw geïnterpreteerd als een verlate menstruatie.

De Britten wijzen ook op het hoge aantal embryo's met een neurale-buisdefect onder deze groep vrouwen met een ongewenste en dus ongeplande zwangerschap. Dit benadrukt opnieuw hoe belangrijk het is rond de conceptie foliumzuursupplementen te gebruiken. (Dagelijks 0,4 mg foliumzuur vanaf 14 dagen na de laatste menstruatie tot ten minste 8 weken na de conceptie kan een open ruggetje van het kind voorkomen.) Tot slot wijzen ze erop dat 48 van de 206 vrouwen een dode vrucht droegen. Dat had men tevoren met ultrageluid kunnen vaststellen, waarna de zwangerschapsafbreking afgelast had kunnen worden; de vrucht zou vanzelf wel geresorbeerd zijn. Het is dus raadzaam om voorafgaand aan abortus ultrageluidsonderzoek te doen. Op die manier kan een groot aantal vrouwen een eventueel schuldgevoel over abortus bespaard blijven.

    • Bart Meijer van Putten