Wijers is bang voor 'verzuring'

DEN HAAG, 12 JUNI. Minister Wijers (Economische Zaken) vreest voor het vastlopen van de deregulering van de economie en het bevorderen van de marktwerking.

De demissionaire bewindsman, van wie onduidelijk is of hij terugkeert na de formatie, wil dat de politiek de vaart erin houdt en meer openheid betracht.

“We moeten het tempo erin houden, anders verzuurt het”, zei Wijers gisteren op een congres dat was gewijd aan Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW).

MDW is de benaming voor de operatie, waarmee het paarse kabinet de laatste jaren heeft geprobeerd om de Nederlandse economie meer dynamiek te geven, de (publieke) dienstverlening te verbeteren en het “economisch leven te democratiseren,” zoals Wijers dat noemt.

De ruimere winkelopenstelling is daarvan een voorbeeld, net als de vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven met 15 procent.

Wijers meent dat het karwei echter nog lang niet klaar is. “Er zijn gigantische efficiency's te behalen in het onderwijs, de gezondsheidszorg en de sociale zekerheid. Er is ruimte voor een radicaal centrum, zoals Blair dat noemt,” zei Wijers gisteren. “Ook de kinderopvang, die van groot belang is voor de arbeidsparticipatie, is gebaat bij minder regelgeving.”

Wijers constateerde echter tot zijn treurnis dat “marktwerking de laatste twee jaar een negatieve klank heeft gekregen.”

Mislukkingen zijn volgens hem ten onrechte door tegenstanders aangegrepen om de vergroting van de concurrentie te bezwadderen: “De thuiszorg is daarbij als voorbeeld genoemd, maar daar ging het om een slecht doordachte operatie en dat had niets te maken met marktwerking.”

De regering moet daarom haast maken met de MDW-operatie, omdat die anders vastloopt. Het duurt nu nog erg lang voordat ministeries kabinetsbesluiten hebben omgesmeed tot wetsvoorstellen en vervolgens hebben ook de Tweede en Eerste Kamer behoorlijk wat tijd nodig.

“We moeten wat doen aan die vertragingen. Meer er is ook meer openheid nodig over de processen”, zei Wijers, die pleitte voor een Haagse 'Glasnost'.