Twee procent per jaar; Informateurs gaan uit van beperkte groei

DEN HAAG, 12 JUNI. De drie informateurs Kok, Zalm en Borst houden bij de voorbereiding van een nieuw regeerakkoord vooralsnog vast aan een economische groei van gemiddeld twee procent voor de komende vier jaar.

De PvdA, die tot nog toe aandrong op een hoger groei-percentage, heeft zich daar voorlopig bij neergelegd. De fractie heeft zich bereid getoond alsnog op zoek te gaan naar aanvullende bezuinigingsmaatregelen van 1,5 tot 2 miljard.

Dat is vanmorgen in kringen van de PvdA-fractie vernomen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de informateurs overigens informeel laten weten dat de raming van de economische groei voor volgend jaar niet wordt gewijzigd en gehandhaafd blijft op drie procent. Ook in vorige jaren week de werkelijke groei af van de door het kabinet gehanteerde, voorzichtige groeiprognose, waardoor er steeds meevallers waren. De PvdA hoopt daarom dat de alternatieve bezuinigingsvoorstellen later alsnog overbodig zullen blijken te zijn.

De meest recente prognoses van het CPB lijken op de voorspellingen die eerder zijn gedaan in het Centraal Economische Plan. Alleen de voorspellingen van de arbeidsmarkt zijn gunstiger. De werkgelegenheid stijgt dit jaar met 141.000 en volgend jaar met 94.000 banen. Beide voorspellingen zijn met 10.000 naar boven bijgesteld. De werkloze beroepsbevolking daalt van 438.000 in 1997, via 365.000 dit jaar naar 340.000 in 1999. In eerdere prognoses ging het CPB nog uit van een werkloosheid van 360.000 in 1999.

De onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66) willen verder dat hun defensiespecialisten eindelijk ophouden met ruzie maken en doen wat ze is opgedragen: de technische mogelijkheden verkennen om in de volgende regeerperiode te bezuinigen op de krijgsmacht. Op defensie-terrein zijn de verschillen groot. De VVD wil eigenlijk niet bezuinigen, terwijl D66 maar liefst één miljard gulden bij de krijgsmacht wil weghalen.

De drie onderhandelaars hebben gisteren verder vastgelegd dat er de komende kabinetsperiode een wet komt waarin zaken als zorgverlof, deeltijdwerk en kinderopvang geregeld worden.

Eerder deze week werd al bekend dat de drie partijen daarover in beginsel overeenstemming hadden bereikt. Daardoor trekken PvdA en D66 hun eerder toegezegde steun aan een soortgelijk wetsvoorstel van GroenLinks-leider Rosenmöller in. De VVD staakt haar verzet tegen een wettelijk recht op deeltijd omdat nu ook voor werkgevers, met name in het midden- en kleinbedrijf, duidelijk wordt vastgelegd wanneer ze geen gehoor hoeven te geven aan de wens van de werknemer. Dat zou kunnen bij een kleine winkel die moeilijk in vervanging kan voorzien. De overheid wil in een nieuwe wet garanderen dat er voor iedereen met kinderen tot twaalf jaar kinderopvang mogelijk is.