Ramsj

Oebele Vries: Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid. Ingenaaid, De Tille 1986, van ƒ 50,- voor ƒ 19,90. Steven Sterk Utrecht.

Gedegen proefschrift over 80 roerige jaren uit de Friese geschiedenis: de periode 1417-1498, gemarkeerd aan de ene kant door het zogeheten 'Sigismund-privilege' dat de Friese autonomie binnen het Roomse Rijk bekrachtigde, en aan de andere door de aanstelling van gubernator (stadhouder) Albrecht van Saksen, waarmee voor altijd een einde kwam aan de Friese vrijheid.

    • Henk Lagerwaard