Ramsj

Clive Ponting: A green history of the world. Gebonden, Sinclair 1991, van ƒ 59,50 voor ƒ 15,-. De Boekenmarkt Den Haag.

Een geschiedenis van de aarde en de mensheid, bezien vanuit een 'green perspective': hoe de mens vanaf zijn prilste bestaan de natuurlijke omgeving naar zijn hand zette, en hoe die overheersing uiteindelijk leidde tot omvangrijke en vaak onherstelbare schade aan het milieu. Aandacht voor de industriële revolutie, verstedelijking en bevolkingstoename, en de huidige 'affluent societies' met hun afhankelijkheid van grondstoffen en energie.

    • Henk Lagerwaard