Rabobank gaat kosten komend jaar flink verlagen

UTRECHT, 12 JUNI. De Rabobank gaat het komende jaar fors in de kosten snijden. Volgens voorzitter H. Wijffels van de hoofddirectie zou kostenreductie eigenlijk al in 1998 moeten plaatsvinden, maar dat is door de huidige sterke economische groei nog niet mogelijk geweest.

Wijffels stelde gisteren tijdens de Algemene Vergadering van de Rabobank dat kostenreductie “zeer hoog op de prioriteitenlijst komt te staan”. Hij gaf geen nadere invulling over de hoogte van de bezuinigingen.

De kostenreductie is vooral nodig omdat “schaalvergroting, efficiencyverbetering en lagere kosten het concurrentiespel op de euro-markt vergaand gaan bepalen.” Daar komt volgens de directievoorzitter nog bij dat in de komende jaren een economische recessie is te verwachten.

Schaalvergroting wil de Rabobank de komende jaren bereiken door met “soortgelijke' (andere coöperatieve) banken te gaan samenwerken. Zo is de bank onder meer met de Belgische Kredietbank en haar verzekeringspartner Cera in gesprek.

Een zogeheten Coöperatieve Europese Financiële Groep zal zich volgens Wijffels allereerst bezig houden met internationale activiteiten en vermogensbeheer. Pas in een later stadium zullen de lokale banken in Europees verband actief worden.

De resultaten van het eerste kwartaal van de Rabobank laten zien dat de economische euforie nog altijd aanhoudt.

De “bovengemiddelde” groei van de activiteiten zit vooral in de kredietverlening en de beleggingssector, zo maakte Wijffels bekend. De winst in het lopende jaar zal het resultaat van 1997 overtreffen, maar cijfers in dit verband noemde de Rabobank gisteren niet.

De kredietverlening steeg in de eerste drie maanden met bijna twee miljard gulden per maand ten opzichte van vorig jaar. Het gaat hierbij vooral om hypotheekverstrekkingen aan particulieren.

Ook aan de beleggingsrage komt nog geen einde. In 1997 werd met 1,8 miljoen beleggingsorders voor particulieren een record geboekt, maar alleen al in de maand maart van dit jaar werden 300.000 orders verwerkt.

De Algemene Vergadering, gisteren in feestelijke stemming wegens het honderdjarig jubileum van de bank, benoemde in totaal acht nieuwe leden in de Raad van Beheer en de Raad van Toezicht.

Zo is treedt vice-voorzitter T. Lodders van het CDA toe tot de Raad van beheer en is oud-staatssecretaris Y. van Rooy - ook CDA - benoemd in de Raad van Toezicht.