Ook Y. van 't Hek

Hulde aan Renate Dorrestein die in het Cultureel Supplement van 29 mei jl., ons op intelligente en heldere wijze een spiegel voorhoudt van een verschijnsel van verloedering van onze maatschappij: het fatsoen ligt aan flarden. Zij heeft verwoord wat velen in ons land zorgen baart en ze heeft ongetwijfeld anderen aan het denken gezet.

Niet alzo echter uw redactie! Een dag later immers plaatst u een bijdrage van Y. van 't Hek dat een treffend voorbeeld is van het door Renate Dorrestein gesignaleerde verschijnsel. Als meneer Van 't Hek zijn frustraties op papier kwijt wil is dat zijn zaak, hij mag zijn producten weggooien of bewaren. Maar de redactie van een kwaliteitskrant dient te begrijpen dat serieuze lezers zoiets bespaard dient te blijven.

Hoewel het me van harte spijt dat ik vele gedegen artikelen van uitstekende medewerkers zal moeten missen heb ik besloten de NRC ongelezen te laten tot Renate Dorresteins les tot de redactie is doorgedrongen.

    • P. Koningsveld-Beets