Non-fictie; pas verschenen

Jacco Pekelder: Nederland en de DDR. Boom, 519 blz. ƒ 59,50

Historicus Jacco Pekelder beschrijft de betrekkingen tussen Nederland en de DDR, vanaf de Koude Oorlog tot en met de val van de Muur. Ook ruim aandacht voor de beeldvorming van de DDR in Nederland. Ook de rol van Dick Tommel, door Frits Bolkestein een 'politieke onbenul' genoemd wegens zijn lidmaatschap van de Vereniging Nederland-DDR, komt aan bod. Hij weigerde in 1989 zijn handtekening te zetten onder een felicitatiebericht voor het 40-jarig bestaan van de DDR, omdat de tweede man van de DDR, Egon Krenz, het neerslaan van de Chinese studentenopstand dat jaar had toegejuicht.