Moedig

Niet dat ik veel toe te voegen heb aan het stuk van Renate Dorrestein in het CS over de verloedering van de omgangsvormen en de uitdrukking die Paul de Leeuw daaraan geeft middels zijn schofferingen en ander 'leuk' gedrag.

Voor de goede orde, ik ben niet oud of verstokt conservatief. Ik kan wel van harte instemmen met de analyse van Renate, waarbij zij een verband legt tussen verbaal en fysiek geweld. Maar zelfs als dat verband niet direct aangetoond kan worden, dan wil ik haar ondersteunen voor haar moedige houding.

    • Jan van Doggenaar