Kruistocht

In het CS van 29 mei trekt Renate Dorrestein fel van leer tegen Paul de Leeuw. Hij schept er volgens haar groot genoegen in om mensen te beledigen, vernederen, voor schut te zetten en als boksbal te gebruiken en de gevolgen zijn niet mis. Geweld op straat is het gevolg van drie avonden De Leeuw op tv. Als het zo doorgaat, waarschuwt Dorrestein, is er straks in onze samenleving zelfs geen ruimte meer voor ouderen en zieken. Vandaar haar kruistocht tegen deze moderne variant van de anti-christ.

Dorrestein begrijpt er naar ons idee net zoveel van als kardinaal Simonis met zijn abortus als de bron van alle kwaad. Als Renate Dorrestein Paul de Leeuw echt op tv gezien heeft weet ze dat hij een van de weinige presentatoren is met oprechte belangstelling voor mensen. Zijn programma's met aidspatiënten, geestelijk gehandicapten, blinden en ouderen zijn ongeëvenaard. Wie goed naar zijn uitzendingen kijkt, ziet dat hij alleen maar scherp en confronterend is ten opzichte van opgeblazen types, poseurs en lieden die zich mooi of belangrijk willen voordoen.

Paul de Leeuw zet niet aan tot agressie, zoals zij meent, maar wel tot meer eerlijkheid. Mensen leren van hem dat ze van hun hart geen moordkuil hoeven te maken. Voor verlegen en schuwe mensen zijn de nieuwe normen natuurlijk bedreigend. Maar het is primitief om eigen gevoelens van angst aan te zien voor kenmerken van de nieuwe tijd. Als een kind bang is voor spoken betekent dat ook niet dat spoken werkelijk bestaan. Het heeft geen zin om af te gaan op wat Paul de Leeuw lijkt te zijn. Renate Dorrestein zou beter kunnen vragen of ze eens bij 'Laat de Leeuw' te gast mag zijn. We zijn er zelf geweest en we kunnen het haar van harte aanraden.

    • René van Royen
    • Sunnyva van der Vegt