Joegoslavië 'tolereert geen actie NAVO'

BELGRADO, 12 JUNI. Joegoslavië zal geen enkele NAVO-actie binnen zijn grenzen tolereren. “We zijn een soeverein land en zonder onze toestemming kan geen enkel internationaal bondgenootschap enige actie op ons gebied uitvoeren, al helemaal niet als daar geen reden voor is”, zo zei gisteren een woordvoerder in Belgrado.

Ivica Dacic, de woordvoerder van de regerende socialistische partij van president Slobodan Miloševic, zei dat Joegoslavië “noch de internationale stabiliteit, noch de vrede bedreigt”, maar in Kosovo slechts betrokken is bij “de verdediging van de eigen territoriale integriteit tegen terroristische acties”. Van etnische zuivering in het kader van het militaire offensief in het westen van Kosovo is volgens Dacic geen sprake. Hij herhaalde dat Kosovo een intern Joegoslavisch probleem is. “De problemen van Kosovo zijn omvangrijk, maar de Joegoslavische opstelling is helder: Kosovo is zuiver Servië's interne probleem en moet met politieke middelen worden opgelost, door direct en onvoorwaardelijk overleg en een vastbesloten strijd tegen terrorisme en separatisme.”

Belgrado heeft de afkondiging van nieuwe sancties van de Europese Unie, eerder deze week, bestempeld als “een ondersteuning van separatisme en terrorisme in Kosovo”.

Volgens Vojislav Šešelj, vice-premier van Servië en leider van de extreem-rechtse en ultra-nationalistische Servische Radicale Partij, zal Joegoslavië zich verdedigen tegen elke militaire interventie van de NAVO. Volgens hem zijn de NAVO-dreigementen vooral bedoeld om “hun psychologisch effect”, maar, zo voegde hij daaraan toe, “we kunnen een reëel gevaar niet uitsluiten en moeten ons erop voorbereiden”. Šešelj - die in het verleden heeft opgeroepen tot een totale 'etnische zuivering' van Kosovo, dus van de verdrijving van alle twee miljoen Albanezen in de provincie naar het buitenland - verzette zich tegen een wijziging van de status van Kosovo binnen Servië of de Joegoslavische federatie: “We kunnen Kosovo niet opgeven, wat ook de kosten zullen zijn. We moeten het met alle middelen verdedigen omdat dit het enige land is dat we hebben.”

Adem Demaçi, een van de leiders van de Albanezen in Kosovo, verwelkomde de beslissingen van de NAVO ten aanzien van Kosovo als “de beste en de zuinigste manier om het Servische regime een lesje te leren”. Een dreigement met luchtaanvallen, zo zei Demaçi, is veel doelmatiger dan de legering van NAVO-troepen langs de grenzen van Kosovo, in de buurlanden Albanië en Macedonië.

The New York Times meldde vandaag dat het leger van Joegoslavië op last van president Miloševic mijnen heeft gelegd langs de grens van Kosovo met Albanië om enerzijds een terugkeer van vluchtelingen en anderzijds de wapensmokkel naar Kosovo te bemoeilijken. (Reuters, AP)