Herindeling regio gaat ten koste van buren Den Haag

DEN HAAG, 12 JUNI. Den Haag krijgt er volgend jaar tussen vijfduizend en zesduizend nieuwe inwoners bij die nu nog tot de randgemeenten behoren. Ook de bouwlocaties Ypenburg en Leidschenveen zullen Haags grondgebied worden. Dit staat in het herindelingsplan dat gisteren door de provincie Zuid-Holland is gepresenteerd.

Volgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is de gebiedsuitbreiding van de stad Den Haag nodig om een oplossing te bieden aan de ruimtenood. De herindeling moet Den Haag op termijn ongeveer dertig miljoen gulden structureel per jaar gaan opleveren.

De provincie Zuid-Holland wil ook het bedrijventerrein Forepark (nu Leidschendam) en het voor Haagse bedrijven bestemde deel van het terrein Wateringseveld (nu Wateringen) inlijven bij Den Haag. Een corridor via de gemeenten Rijswijk en Voorburg moet zorgen voor een verbinding van de nieuwe gebieden met Den Haag.

De randgemeenten zijn furieus over het voorstel van de provincie. Ze vinden de plannen “onacceptabel en onbegrijpelijk”. In een gezamenlijk persbericht van de randgemeenten laten ze weten niet te geloven in de financiële voordelen voor Den Haag. Ook vinden ze dat op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met suggesties en oplossingen die door de gemeenten zijn aangedragen. Zo zouden de randgemeenten Den Haag financieel willen steunen, op voorwaarde dat de herindeling niet doorgaat. De provincie ziet hier niets in.

De gemeente Den Haag is ingenomen met het voorstel van Zuid-Holland. “Nu de stadsprovincie er niet komt, is een correctie van de grenzen de enige optie”, aldus burgemeester W. Deetman. “Daarmee krijgt de stad een groter economisch draagvlak voor de aanpak van grote sociale problemen.”

Provinciale Staten zal eind november een besluit nemen over de herindelingsplannen die bij goedkeuring vanaf 1 januari 1999 zullen worden doorgevoerd.