Gouden Gids

Niet bekend

In de discussie die daarop volgde - waarbij de AVRO beloofde pogingen in het werk te stellen tot behoud van de prijs - bleef ietwat versluierd dat de Gouden Gids niet zomaar alleen de sponsor van de Publieksprijs was, maar ook de oprichter. Zonder het initiatief dat Maurice de Hond vier jaar geleden namens de Gouden Gids nam, had er nooit een Publieksprijs voor het toneel bestaan. De eer en de honderdduizend gulden die eraan werden verbonden, worden inmiddels door de winnaars en kanshebbers op hoge prijs gesteld.

De vraag is nu of een ander bedrijf bereid zal zijn de boedel van de Gouden Gids over te nemen. Zo'n opvolger zou zich in dezelfde positie bevinden als de Generale Bank, die de AKO-prijs voor het beste boek overnam. Ook de AKO had er immers na enkele jaren genoeg van. Net als de firma 3M, die jarenlang een toonaangevende muziekprijs in stand hield. Maar in dat laatste geval was er geen ander bedrijf te vinden voor voortzetting, zodat de muziekprijs weer net zo snel verdween als ze was ontstaan. En niemand, bij mijn weten, die daar toen een traan bij heeft gelaten.

Prijzen die door een sponsor werden ingesteld en ook die sponsornaam dragen, hebben zelden het eeuwige leven. Ze bestaan nu eenmaal niet voor het heil van de kunst, maar voor dat van de sponsor. Ze vormen een beredeneerd onderdeel van het commerciële beleid. Kunstsponsoring kan voor bedrijven van belang zijn “om in een klimaat van toenemende verzakelijking zich op een maatschappelijke manier te profileren,” aldus de stichting Kunstsponsorprijs Nederland (ja, die bestaat, en ze wordt gesponsord).

Maar de sponsoring kan net zo makkelijk weer worden beëindigd. Zoals opeens kan worden besloten de tv-reclame te vervangen door advertenties in kranten of tijdschriften - als daarmee de boodschap effectiever wordt overgebracht - zo kan ook onverhoeds de sponsoring worden geschrapt. Van geen enkel bedrijf kan worden geëist dat het zijn marketing-budget besteedt aan zaken die geen aanwijsbaar voordeel meer opleveren. En geen enkel bedrijf is verplicht daarover rekening en verantwoording af te leggen.

Het zou, nu er een kleine traditie leek te groeien, aardig zijn als de Publieksprijs voor het toneel kon blijven bestaan. Maar als er geen nieuwe sponsor wordt gevonden, is daar niets aan te doen. Voordat de Gouden Gids ermee begon, riep er óók niemand schande dat zo'n prijs niet bestond. Als geen enkel ander bedrijf er enig eigen voordeel in kan zien, is het afgelopen. Op gesponsorde prijzen valt niet te bouwen. Zo zit dat.

    • Henk van Gelder