Fictie; pas verschenen; vertaald

Verhalen van duizend-en-één-nacht. Vert. Richard van Leeuwen, Bulaaq/Van Halewyck, 319 blz. ƒ 25,-

Bloemlezing uit De vertellingen van duizend-en-één-nacht, de eerste volledig uit het Arabisch vertaalde editie in het Nederlandse taalgebied, die in 1999 voltooid is en dan zal bestaan uit zeven gebonden delen.