AUTOMATEN (2)

Als de automatenbranche alle sores rond het muntje van 50 cent achter de rug heeft, kan ze zich concentreren op het volgende probleem: de omzetderving in de periode na 1 januari 2002. “De euro zal een tijdje naast de gulden in omloop zijn, maar een automaat kan maar één valuta aan, guldens óf euro's”, zegt John Geleijnse van Automatic Holland.

Iemand die euro's heeft kan dus niet terecht bij een automaat die nog niet omgebouwd is en evenmin kan iemand met guldens betalen in een voor euro's geschikt gemaakte machine. De automatenbranche heeft dus belang bij een korte overgangsperiode. “We moeten onze machines zo snel mogelijk ombouwen van guldens naar euro's, om het verlies aan omzet te beperken”, aldus Geleijnse.

Roger Williams van automatenhandelaar Coin-a-Drink herinnert zich de introductie van een nieuwe munt van 50 pence in Groot-Brittanië. Automaten waren snel aangepast voor het nieuwe muntje, maar veel Britten gebruikten het oude nog. “Dat leverde een jaar lang 5 procent minder omzet op.”

Ter beperking van het omzetverlies lijkt een 'big bang' - overstappen op de euro in één dag, zoals ook de detailhandel graag wil - gunstig voor de automatenhandelaren. Maar: “De big bang is het slechtst denkbare scenario”, zegt Williams. “Wij kunnen de 57 miljoen automaten in Europa nooit in één dag ombouwen, dat duurt minstens een paar weken.” Bij een big bang wordt de omzet van automaten in de weken dat ze nog niet omgebouwd zijn, gereduceerd tot nul. “Dat is rampzalig. Ik heb liever een paar weken wat minder omzet, dan helemaal geen.”

Williams vindt een periode van twaalf weken het meest “comfortabel” om alle automaten aan te passen voor de euro's. “Dan heeft iedereen ruim de tijd.” De automatenhandelaren weten overigens nog niet waar ze alle mensen vandaan moeten halen om de machines aan te passen. In elk geval zullen de komende twee jaar veel werknemers een cursus 'automaat aanpassen' volgen, zodat iedereen in de automatenhandel inzetbaar wordt. “Wij zullen ook zo veel mogelijk gepensioneerde werknemers daarvoor terughalen”, aldus Williams. (JvB)

    • Jochen van Barschot