Akkoord bij KPN over reorganisatie

ROTTERDAM, 12 JUNI. De stakingsdreiging bij KPN Telecom is verdwenen. Gisteravond heeft de directie van KPN “de scherpste kantjes” van het reorganisatieplan afgehaald. Voor de bonden was dat voldoende om, voorlopig, van acties af te zien.

De vakbonden AbvaKabo FNV, VOV, CFO en CMHF hadden KPN een ultimatum gesteld om uiterlijk vandaag concessies te doen.

Ze keerden zich vooral tegen het voornemen van KPN het aantal vestigingen terug te brengen van 32 naar 13. Daardoor zouden 5.000 van de 14.000 werknemers van werkplek moeten veranderen.

Het bedrijf heeft nu toegezegd voor de meest schrijnende gevallen een oplossing te zoeken. Voor duizend van de twaalfhonderd werknemers die meer dan anderhalf uur zouden moeten gaan reizen komt dichter bij huis werk beschikbaar. De overige tweehonderd kunnen, als ze geen trek hebben in lange reistijden, gebruik maken van bemiddeling door KPN bij herplaatsing binnen of buiten het bedrijf. KPN neemt eventuele kosten voor bijvoorbeeld bijscholing voor zijn rekening.

Op vestigingen in Breda, Utrecht, Arnhem en Leeuwarden blijven zo'n vijfhonderd arbeidsplaatsen gehandhaafd, die aanvankelijk verplaatst zouden worden. De geplande sluiting van de vestiging van Breda is hiermee van de baan. KPN brengt het aantal vestigingen nu terug van 32 naar veertien.

Nog altijd 4.500 werknemers zullen van werkplek moeten veranderen. Voor 2.500 van hen geldt dat ze meer dan dertig kilometer zullen gaan reizen. De bonden hebben met KPN afgesproken dat deze werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgen. KPN zal carpoolen bevorderen en trekt meer geld uit voor kinderopvang voor werknemers die langer van huis zijn doordat ze verder moeten reizen. Wie in de buurt van zijn nieuwe werkplek gaat wonen krijgt van KPN een bijdrage aan de verhuiskosten.

“Wij staan niet te juichen”, reageert bestuurder C. van der Wal van de CNV-bond CFO op het bereikte akkoord. “Maar we hebben in elk geval de gevolgen voor de mensen die het verst moesten reizen binnen de perken kunnen houden.” De bonden leggen het bereikte akkoord met positief advies voor aan hun leden.

Ook KPN Telecom is tevreden met het akkoord. “Het reorganisatieplan blijft grotendeels overeind, alleen de scherpe kantjes zijn eraf”, aldus een woordvoerder.

Hoeveel banen de reorganisatie zal kosten wordt pas dit najaar duidelijk. De bonden hadden in hun ultimatum nu al duidelijkheid daarover geëist. De actiedreiging is volgens CFO'er Van der Wal niettemin “voorlopig” van de baan.