Advies van fractieleider: Larive beter niet terug in Europarlement

BRUSSEL, 12 JUNI. De liberale fractievoorzitter in het Europees Parlement, Gijs de Vries, heeft Europarlementariër en partijgenote Jessica Larive geadviseerd zich niet herkiesbaar te stellen.

Larive heeft toegezegd uiterlijk volgende week woensdag te beslissen of zij bij de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar nog kandidaat wil zijn.

Enkele weken geleden werd bekend dat Larive ten onrechte reiskostenvergoedingen van het Europees Parlement heeft geïnd. Larive zegt dat zij dit heeft rechtgezet door het terugstorten van een bedrag van 2.103 gulden en 78 cent in de kas van het parlement. De kwestie is door De Vries als zeer pijnlijk ervaren. De liberale fractieleider pleit in het Europees Parlement al lange tijd voor vergoedingen die slechts daadwerkelijk gemaakte onkosten betreffen. De parlementariërs zouden voor al die onkosten bewijsstukken moeten overleggen.

Larive heeft net als de andere VVD-ers in het Europees Parlement een brief van VVD-voorzitter Willem Hoekzema ontvangen met de vraag of zij zich opnieuw kandidaat zou willen stellen. Over de definitieve kandidatenlijst moet uiteindelijk de partij beslissen.

Larive is sinds 1984 lid van het Europees Parlement. Eind 1996 begon zij een campagne om kandidaat te worden voor het Kamerlidmaatschap. In januari trok zij zich echter om “persoonlijke motieven” terug en verkoos zij in het Europees Parlement te blijven. Vanaf 1986 woonde Larive in Brussel. Maar in 1995 meldde zij bij het Europees Parlement dat zij in Amsterdam woonde, waar zij een etage huurde in het huis van haar broer. Daardoor kwam zij in aanmerking voor een hoge reiskostenvergoeding van Amsterdam naar Brussel. Zij heeft erkend deze vergoeding enkele keren ten onrechte te hebben geïnd, omdat zij weekeinden in Brussel bleef.

Gijs de Vries heeft de partijvoorzitter van de VVD al meegedeeld dat hij niet meer in het Europees Parlement wil terugkeren. Hij zegt dat hij het na veertien jaar Europees Parlement tijd vindt om iets anders te gaan doen. Hij wordt genoemd voor een ministerspost in paars-II. Maar De Vries overweegt ook een functie in het bedrijfsleven.