'Waterschaarste wordt steeds meer probleem'

WERKENDAM, 11 JUNI. Er zijn de afgelopen 25 jaar in Nederland belangrijke vorderingen gemaakt in het waterbeheer, maar we kunnen bepaald niet op onze lauweren gaan rusten. Een blijvende inspanning voor een verstandig en duurzaam waterbeleid is noodzakelijk. Dat staat in de toespraak die kroonprins Willem-Alexander vanmiddag zou uitspreken ter gelegenheid van 25 jaar levering van Biesboschwater door het waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch in Werkendam.

De prins van Oranje wijst op de problemen van het waterbeheer zoals de wateroverlast in 1993 en 1995. Verder noemt hij als aandachtspunt de vervuiling van Rijn en Maas, waarbij het nodige is verbeterd maar waar nog veel te wensen overblijft. Als probleem ziet Willem-Alexander ook de waterschaarste. Deze schaarste is deels een gevolg van de lage waterafvoer van de Maas als regenrivier in zomer en herfst, waarvoor hij de spaarbekkens zoals in de Biesbosch een goede oplossing vindt. Maar waterschaarste wordt ook veroorzaakt door verdroging, aldus de prins. “Met ons eigen water, het water dat niet via de grote rivieren ons land binnenkomt, gaan we in Nederland nog niet optimaal om. In natte perioden wordt het overtollige water in landbouwgebieden zo snel mogelijk uitgeslagen. Daardoor komt het niet ten goede aan de grondwatervoorraad, met als gevolg verdroging.” Volgens de prins is niet alleen de landbouw verantwoordelijk voor de verdroging, maar is ook het onttrekken van grondwater ten behoeve van drinkwater en industrie daar debet aan. De aanleg van waterbekkens stuit volgens Willem-Alexander internationaal op toenemend verzet. Dit is volgens hem voornamelijk te wijten aan een aantal zeer grote stuwdammen voor energieopwekking die zijn gepland en gebouwd zonder dat rekening werd gehouden met de sociale gevolgen en de nadelige effecten op het milieu.