Vlaamse collaborateurs krijgen recht op uitkering

BRUSSEL, 11 JUNI. Het Vlaams parlement heeft een wet aangenomen die het mogelijk maakt armlastige voormalige collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog een uitkering te verstrekken. De Belgische federale minister Flahaut, die verantwoordelijk is voor oorlogsslachtoffers, heeft aangekondigd de rechtmatigheid van de wet te zullen aanvechten omdat zo'n financiële regeling niet tot de Vlaamse maar tot de federale bevoegdheden zou horen.

De wet werd gisteren aangenomen met steun van de christen-democraten, de Volksunie en het extreem-rechtse Vlaams Blok. Over de wet is jaren gediscussieerd. Zowel de Raad van State als de Hoge Raad voor Oorlogsslachtoffers heeft negatief over de wet geadviseerd. Volgens voorstanders is er geen sprake van “een schadevergoeding voor oud-collaborateurs van het nazi-regime”. De vergoeding is bestemd voor Vlamingen die na de Tweede Wereldoorlog wegens collaboratie zijn veroordeeld, maar sindsdien in hun burgerrechten zijn hersteld of genade hebben gekregen. Om de wetgeving aanvaardbaar te maken is toegevoegd dat ook oorlogsslachtoffers een aanvraag voor een uitkering kunnen indienen.

De socialisten, de groenen en de meeste liberalen in het Vlaams parlement hebben tegen de wet gestemd. Velen zeiden geen tegenstander van de regeling te zijn, maar meenden dat de zaak niet tot de bevoegdheden van het Vlaams gewest behoort. De liberale fractievoorzitter Denys verklaarde dat het tijd is om de dossiers over collaboratie definitief te sluiten, maar dat die vergevingsgezindheid alleen federaal geregeld kan worden. Een federale regeling stuit op felle tegenstand van de Franstalige socialisten. De Waalse minister-president, Collignon, heeft gisteren al aangekondigd het Hof van Arbitrage te zullen verzoeken de Vlaamse wet nietig te verklaren.

De wet bepaalt dat in individuele gevallen uitkeringen kunnen worden verstrekt van ongeveer duizend gulden per jaar. Bovendien kunnen de “oorlogs- en repressieslachtoffers” 250 gulden per jaar ontvangen voor iedere persoon die zij moeten onderhouden.