TNO mikt op omzet van één miljard in 2002

De kennisorganisatie TNO heeft het afgelopen jaar 780 miljoen gulden omgezet. Dat was 54 miljoen meer dan in 1996. De winst van de onderzoeksorganisatie bedroeg 13 miljoen, een stijging van twee miljoen. Over vier jaar mikt TNO op een omzet van 1 miljard. Uit het jaarverslag blijkt dat het grootste deel van de omzet afkomstig is uit onderzoek voor het Nederlandse bedrijfsleven, 251,4 miljoen gulden.

Voor de Nederlandse overeid werd voor 111 miljoen onderzocht. De bijdrage van de overheid was 307,2 miljoen. TNO vervult een brugfunctie tussen fundamenteel onderzoek en praktische toepassing. Omdat kennis als een een steeds belangrijker economische 'grondstof' wordt gezien, denkt TNO dat de omzet in 2002 zal zijn gestegen tot 1 miljard. TNO heeft een aantal allianties gesloten met universiteiten en neemt deel in vier zogeheten topinstituten. Ook heeft het kantoren in Praag, Tokio, Detroit en Charkov (Oekraïne). Vorig jaar sloot TNO in Singapore, Saarbrücken en Curaçao samenwerkingsovereenkomsten met lokale kennisinstituten.