Spelende mens

J.L. Heldring meent in 'Dood van een oud geloof?' (NRC Handelsblad, 9 juni) dat Huizinga in Homo Ludens de symboliek de dood van een oud geloof noemt.

In Homo Ludens gaat het om de 'spelende mens'. In het gelijknamige boek lees ik: “Spelen aan de godheid gewijd, het hoogste waaraan de mens in het leven zijn ijver te geven heeft, zo verstond het Plato. De waardering van het heilige mysterie als de hoogst bereikbare uitdrukking van het logisch onbenaderbare geeft men daarmee geenszins prijs. De gewijde handeling blijft te allen tijde [...] in de categorie van spel begrepen, maar de erkenning van haar heiligheid gaat in die onderschikking niet teloor.”

Huizinga schreef in een brief (januari 1942): “Spaar mij die oud-vaderlandsch aandoende schimpredenen tegen de katholieke kerk. Ik zelf behoor tot haar niet, maar ik begrijp van haar iets meer dan de gemiddelde protestant, en heb grooten eerbied voor die Kerk en groote verwachtingen van haar toekomst.”

    • C.G. Hoogland