Promovendus: stress vaak oorzaak depressie

AMSTERDAM, 11 JUNI. Mensen die lijden aan depressie hebben vaak blootgestaan aan te veel stress.

In hun bloed is de concentratie van het stresshormoon cortisol verhoogd. In tegenstelling tot gezonde mensen blijken ze niet in staat de productie van cortisol in voldoende mate te remmen.

Dat concludeert drs. W. Hoogendijk in zijn proefschrift Brain changes in depression, waarop hij morgen aan de Vrije Universiteit hoopt te promoveren.

Volgens Hoogendijk is het stresscentrum in de hersenen van depressieve mensen hyperactief, waardoor ze meer cortisol produceren. Dit wordt nog eens versterkt door een slecht werkende biologische klok, waardoor zij op bepaalde tijden minder stoffen aanmaken die de productie van het stresshormoon kunnen verminderen.

Hoogendijk heeft de hersenen van acht depressieve patiënten onderzocht en die vergeleken met die van mensen zonder dit ziektebeeld.

Hij stelt dat het stresscentrum van depressieve mensen vier keer zoveel cellen telt die de productie van cortisol stimuleren. (ANP)