Politieminister

In de krant van 8 juni wijdt de secretaris-generaal van het departement van Justitie, mr. H.C.J.L. Borghouts, een betoog aan het handhaven van de huidige constellatie om twee ministers in een gedeelde zeggenschap over de politie, gezag en beheer te laten zoals het is.

Hij tamboereert daarop omdat tijdens de formatie de voorkeur is geuit de minister van Justitie in deze te 'laten vallen' ten faveure van één minister met volledige zeggenschap over álle politieke zaken en diensten en wel die van Binnenlandse Zaken.

Politiek is nog niets definitief beslist maar ondergetekende opteert voor het 'gunnen' van alle politiezaken aan Binnenlandse Zaken, simpelweg omdat deze minister de topbaas is van het binnenlands bestuur. Het gezag berust bij de minister en het beheer bij de burgemeester(s). Voor de aparte diensten zoals het Korps Landelijke Politiediensten zal het model kunnen worden aangepast. Daarvoor zou een staatssecretaris van Binnenlandse Zaken deze taak op zich kunnen nemen en combineren met die van Koninkrijkszaken.

    • G.A.B. Lamsvelt