Politie over rellen

Jerry Prins, de buurtregisseur in Overtoomse Veld, die vanwage zijn harde optreden van de Marokkaanse jongeren de schuld kreeg van de rellen: “[...] ik vind het [...] niet zo schokkend dat die jongens dat roepen in de wijk, want zij hebben het wel vaker geroepen. [...] Wat schokkender was voor mij, was dat het dan ook enorm breed werd uitgemeten in de pers.”

Over het incident op 23 april: “Ik ben toch wel heel wat situaties gewend geraakt, in de afgelopen 16 jaar, maar op deze manier heb ik het nog nooit zo meegemaakt [...] je krijgt schoppen en stompen van alle kanten, maar het was dusdanig bedreigend dat ik echt het gevoel had 'we worden gelyncht', op dat moment.”

Volgens het COT was het van de politie en het bestuur ongeloofwaardig om enkele uren na het incident te melden dat er geen fouten waren gemaakt. Politievoorlichter Klaas Wilting over de kritiek van buurtbewoners dat de politie niet de waarheid vertelt: “Kijk, dit blijf je altijd houden. [...] Wat ik gewoon doe in dit soort zaken is het niet opschroeven, gewoon normaal chronologisch weergeven aan de hand van de gegevens die mij worden verstrekt. Dan is het niet zo dat ik uitsluitend op Jerry Prins afga. [...] Ik heb dan wel het verwijt gehad dat ik steeds heb gezegd dat het om een incident ging. Maar wij zullen daarmee doorgaan om het klein te houden omdat het niet om een groot incident ging.”

Districtschef R. Gräeve: “Jerry Prins is een zetbaas van ons daar. Daarover moeten we volstrekt duidelijk zijn: hij voert geen eigen beleid [...] Ik denk dat heel veel Marokkanen doen aan bezitvorming in Marokko [...] want je kunt mij niet wijkmaken dat er geen geld is om kinderen naar de voetbalvereniging te laten gaan. Ik zie mensen die ook op een minimumloon zitten en die dat wel doen. Het gaat over wat je belangrijk vindt.”