Onenigheid CO-uitstoot

DEN HAAG/BONN, 11 JUNI. Minister De Boer (VROM) is niet bereid aan te blijven in een volgend kabinet als Nederland zijn uitstoot van CO en vijf andere zogeheten broeikasgassen het komende decennium niet minimaal met 6 procent wil verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Volgende week moeten de Europese ministers van Milieu het in Luxemburg eens zien te worden over de verdeling van de percentages waarmee de EU-landen hun emissies van broeikasgassen tot 2010 verminderen. EU-voorzitter Groot-Brittannië wil dat Nederland zijn uitstoot niet met 6 maar met 8 procent terugbrengt.

Op een internationale klimaatconferentie in Bonn is deze week gesproken over de CO-problematiek. De VS eisen een grotere inspanning van sommige ontwikkelingslanden. Volgens de VS zijn China, India en Mexico nauwelijks nog als zodanig te beschouwen, gezien hun economische groeicijfers en sterke industrialisering. “Wel atoombommen maar geen klimaatverplichtingen? Dat is niet acceptabel”, aldus een lid van de VS-delegatie. Ook over de zogeheten handel in emissierechten, waarbij een land bij een ander land 'niet gebruikte' emissies opkoopt, bestaat nog steeds onenigheid, vooral tussen de VS en landen van de Europese Unie.