Lucas Kroon; Aimabel diplomaat

Wie de nieuwe chef defensiestaf L. (Lucas) Kroon ontmoet, heeft geen moment de indruk dat hij een militair is. “Hij komt over als een uitermate aimabele, bijna zachte man, die veel meer op een diplomaat lijkt”, zegt defensie-analist H. van Loon, die Kroon herhaaldelijk heeft geïnterviewd. “Hij is geen ijzervreter of houwdegen, hoewel hij in zijn job natuurlijk hard kan en moet zijn.”

Kroon, op 13 december 1942 in Ridderkerk geboren, werd na het gymnasium adelborst voor de zeedienst in Den Helder. Een groot deel van zijn loopbaan werkte hij in de mijnendienst.

In 1984 werd hij hoofdmedewerker plannen bij de marinestaf waar hij vijf jaar later sous-chef werd. In 1992 promoveerde hij tot commandant van het Eskader. Kroon volgde vice-admiraal N. Buis in 1995 op als bevelhebber der zeestrijdkrachten. Bij die overdracht vroeg het onafhankelijke defensiemagazine Armex Buis of hij een nog advies had voor Kroon. “Kroon is zo verschrikkelijk goed, dat hij echt wel zonder mijn raadgevingen kan”, antwoordde Buis. Niet lang geleden toonde Kroon zich “heel verheugd” toen hij hoorde dat de (door bezuinigingen bedreigde) marine-luchtvaartdienst en de onderzeedienst blijven bestaan.

“Vliegtuigen zijn van essentieel belang voor onze taken”, vertelde hij, “ze zijn de oren en ogen van de vloot. Onderzeeërs zijn onmisbaar, ook bij de huidige crisis in ex-Joegoslavië.”

De onderzeeërs kunnen ook van nut zijn voor de strijd tegen de drugs, zei Kroon kortelings tegen marine-analist Van Loon. “Leg de boten voor de kust van exporterende drugslanden en laat ze de radio- en telefoonverbindingen onderscheppen”, betoogde de nieuwe chef defensiestaf, die zich afzet tegen het idee dat Nederland militair gezien een nietig land is.

Nederland is geografisch klein, luidt zijn stelling, maar wat militaire prestaties betreft levert het land “het uiterst haalbare”. Hij pleit voortdurend voor “meer zelfbewustzijn” daarover in Nederland en recent omschreef hij in het bijzonder het product dat de marine aflevert als “verdomd goed”. “Dat is de enige keer dat ik hem 'verdomd' heb horen zeggen”, vertelt Van Loon.

Overste S. Benistant, hoofd marinevoorlichting, zegt dat Kroon, die een Franse vrouw heeft, “een fervent kunstliefhebber” is. Prenten en opera hebben de bovengemiddelde belangstelling, maar ook oude boeken, verduidelijkt hij. “Zijn grootste hobby is het herstellen en zelf inbinden van boeken uit het begin van deze eeuw, 'toen de kwaliteit van het papier nog mooi was', zoals hij zelf zegt.”