INLICHTINGEN

Stichting Wetenschap en Techniek Onafhankelijke organisatie die een reeks brochures heeft uitgebracht over de mogelijkheden en beperkingen van biotechnologie. Voorbeelden: Biotechnologie en duurzaamheid en Biotechnologie en Derde Wereld. Postbus 171, 3500 AD Utrecht. tel. (030) 2 72 73 00.

Voedingscentrum Onderdeel van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Beantwoordt vragen van consumenten over voeding via de 'voedingstelefoon' op werkdagen, 12-16 uur. Postbus 85700, 2508 CK Den Haag. tel. (070) 3 06 88 10.

Ministerie van Economische Zaken Heeft de folder Biotechnologie en Overheid uitgebracht waarin de wetgeving wordt uitgelegd. Aan te vragen bij afdeling informatie en nieuwsvoorziening. tel. (070) 3 79 88 20. Fax: (070) 3 79 72 87. Internet: info.minez.nl

Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën Bedrijfstakorganisatie met de consumenteninformatielijn voor vragen over onder meer transgene soja. Postbus 3186, 2280 GD Rijswijk. tel. 0800 0 99 88 10.

Stichting Voorlichting Brood Bedrijfstakorganisatie met folders over biotechnologie en brood. Postbus 360, 6700 AJ Wageningen. tel. (0317) 42 43 44.

Consumentenbond Postbus 1000, 2500 BA Den Haag. Heeft informatiepunt over voeding en biotechnologie, te bellen op werkdagen van 9 tot 12 uur. tel. (070) 4 45 44 90.

Alternatieve Konsumentenbond Staat kritisch tegenover biotechproducten. Voor vragen over voeding, duurzame landbouw en gentechnologie: tel. (020) 6 86 33 38.

Dierenbescherming Heeft met een aantal milieu-organisaties en Derde-Wereldorganisaties een coalitie gesloten tegen patenten op leven. Een van de doelen is het publiek beter te informeren over de nadelen van patenten op biotechnologische uitvindingen. Postbus 85980, 2508 CR Den Haag. tel. (070) 3 14 27 00.