Informateurs 'niet enthousiast' over locaties vliegveld

DEN HAAG, 11 JUNI. De Maasvlakte en de Markerwaard zijn afgevallen als locaties voor een eventuele tweede grote luchthaven. De drie onderhandelaars in de kabinetsformatie werden het er naar eigen zeggen gisteren snel over eens dat ze 'niet enthousiast' zijn over deze locaties en er verder geen aandacht zouden moeten besteden.

De komende dagen gaan ze studeren op een nog te publiceren rapport dat in opdracht van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) over de luchthaven Schiphol wordt opgesteld. Daarin wordt aangegeven of en op welke wijze deze luchthaven geschikt is te maken voor de opvang van de verwachte groei van het vliegverkeer. Blijkt daar een tweede nationale luchthaven voor nodig, dan komen daarvoor het vliegveld bij Lelystad of een nog aan te leggen eiland in zee in aanmerking.

Volgens onderhandelaar Bolkestein (VVD) zou Lelystad aantrekkelijk zijn wegens de “nuttige economische effecten voor het noorden van het land”. Een vliegveld op een eiland voor de kust is volgens de drie onderhandelaars een oplossing die “veel, zeer veel geld kost”. De kabinetsinformateurs en onderhandelaars hebben gisteren ook gesproken over de mogelijkheden om de uitgaven in de zorgsector te reguleren. Vooral de almaar stijgende uitgaven voor medicijnen baart ze zorgen. De kosten van het medicijngebruik waren in 1997 387 miljoen gulden hoger dan geraamd en zullen naar verwachting dit jaar zo'n zevenhonderd miljoen gulden boven de raming uitkomen. “Als we die uitgaven niet in de hand krijgen, bestaat het gevaar dat het extra geld dat beschikbaar is voor de zorg op zal gaan aan medicijnen en niet gebruikt kan worden voor andere taken”, aldus onderhandelaar De Graaf (D66).

De kabinetsinformateurs hebben een streep gehaald door een belangrijk onderdeel in het beleid van de huidige staatssecretaris voor Welzijn, Terpstra (VVD). Volgens de hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst, E. Brouwers, is besloten om te stoppen met haar beleid om in de ouderen- en gehandicaptenzorg de kosten van wonen en zorg te scheiden. Terpstra hoopte met dit beleid gemakkelijker nieuwe vormen van hulp aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken te kunnen financieren, waarbij deze bijvoorbeeld ook in een tehuis gemakkelijker zelfstandig kunnen blijven wonen. De uitvoering ervan bleek om administratief-technische redenen moeilijk en leidde ook tot veel discussie binnen de sector.

Binnen de werkgroep van fractiespecialisten die mogelijkheden tot bezuinigingen op Defensie in kaart moeten brengen, is gisteren opnieuw onenigheid ontstaan. De werkgroep heeft haar opdracht teruggegeven aan de informateurs. “We hebben vastgesteld dat we ons werk niet goed kunnen doen. Het heeft geen zin verder te gaan. Dit is een mission impossible”, aldus PvdA-defensiespecialist Zijlstra, voorzitter van de werkgroep.

PvdA en D66 gaan uit van een bezuiniging van 750 miljoen tot één miljard, volgens de VVD heeft Defensie de afgelopen jaren al genoeg ingeleverd. Vorige week botsten de partijen ook al, toen de VVD eventuele bezuinigen op Defensie koppelde met besparingen op Ontwikkelingssamenwerking.