In komende decennium; De Boer wil zes procent CO-reductie

DEN HAAG, 11 JUNI. Minister De Boer (VROM) heeft gisteren gezegd dat ze niet bereid is aan te blijven in een volgend kabinet als Nederland de uitstoot van CO en vijf andere broeikasgassen het komende decennium niet minimaal met zes procent wil verminderen ten opzichte van 1990.

Morgen zal het demissionaire kabinet de kwestie van de uitstoot van de CO naar verwachting opnieuw bespreken. Volgende week moeten de Europese ministers van Milieuzaken het in Luxemburg eens zien te worden over de verdeling van de percentages waarmee de EU-landen hun emissies van broeikasgassen tot 2010 verminderen. EU-voorzitter Groot-Brittannië wil dat Nederland zijn uitstoot niet met zes procent maar met acht procent terugbrengt.

Het staat echter nog geenszins vast dat het kabinet zelfs maar tot zo'n vermindering van zes procent zal besluiten. De Boer bevestigde gisteren dat er onenigheid over het onderwerp bestaat. Vooral de ministers Zalm (Financiën, VVD) en Wijers (Economische Zaken, D66) hebben binnenskamers aangegeven dat ze een geringere vermindering van de uitstoot al ruim voldoende vinden. Nederland heeft volgens hen in het verleden al veel meer gedaan dan andere landen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en zou daarom nu minder hoeven te doen op dit terrein. Met datzelfde argument hoopt De Boer ook in Luxemburg te verdedigen dat Nederland met zes procent toe kan.

In de Tweede Kamer bleek gisteren tijdens een debat over de Nederlandse bijdrage aan het Europese CO-beleid wel brede steun te zijn voor het standpunt van De Boer (PvdA). Slechts GroenLinks was van mening dat De Boer in geen geval beneden de door de Britten voorgestelde acht procent moest proberen te komen. Bij andere partijen was geen steun te vinden voor een motie van Vos om de minister hieraan te binden. De overige partijen waren het met De Boer eens dat het niet goed was die acht procent (tevens het gemiddelde waarmee de EU op een klimaatsconferentie in Kyoto eind vorig jaar akkoord ging) al bij voorbaat te aanvaarden. Andere EU-lidstaten zouden daardoor ontmoedigd worden om zelf een grotere inspanning te leveren.

Minister De Boer maakte gisteren duidelijk dat ze een vermindering met 8 procent wel wil overwegen als alle EU-lidstaten een zogeheten ecotax invoeren. Zo'n belasting zou het energiegebruik moeten beperken en met de opbrengsten ervan zouden andere nuttige milieumaatregelen gefinancierd kunnen worden. De kans dat het tot een ecotax komt is echter niet groot omdat verschillende landen al duidelijk hebben gemaakt dat ze hier niets voor voelen.