Hiltermann (1)

Nieuwscommentator mr. G.B.J. Hiltermann heeft zich in het programma Avro-Radiojournaal van 3 juni enige kritische opmerkingen over de allochtonen in Nederland veroorloofd (NRC Handelsblad, 5 juni). In het bericht staat dat de Avro stappen tegen hem overweegt omdat hij 'geen respect' heeft getoond voor 'de allochtone medemens in ons land' hetgeen van de statuten van die radiovereniging wel moet.

Alvorens de Avro of wie dan ook tot het uitdelen van straf over gaat kan het van belang zijn tenminste bij één van Hiltermanns uitspraken stil te staan en die te vergelijken met wat een ander, minister Pronk, over een materieel niet verschillend onderwerp naar voren heeft gebracht. Mr. Hiltermann beweert volgens NRC Handelsblad het volgende: “Mij schijnt het toe dat als die quasi-asielzoekers, in wezen profiteurs, zich niet in onze samenleving willen invoegen[...]” enz.

In een interview in NRC Handelsblad van 26 juni 1994 zei minister Pronk: “[...] zo kan men dit land alleen maar binnen om humanitaire redenen. En als dat geen gezinshereniging is dan moet het asielzoeken zijn. Dus zeggen mensen dat ze asiel zoeken, ook al is dat in de meerderheid van de gevallen niet zo. Dus raakt het desbetreffende kanaal verstopt [...]. En na zo'n zeer lange procedure gaan ze in de illegaliteit.” Daaraan voegt de minister nog toe: “Naar mijn mening wordt er te sterk toegezien op illegaliteit.”

Van Pronk zal bekend zijn dat hij na die uitspraak verre van demissionair is geworden en dat lijkt mij een feit dat de Avro bij haar eventuele vervolging van Hiltermann kan meewegen of zelfs kan doen besluiten er maar helemaal van af te zien. Per slot van rekening spraken Hiltermann en Pronk beiden de waarheid.

    • H.J. Ruiter