Fonds van Metaal loopt miljard mis

AMSTERDAM, 11 JUNI. Het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid, het op drie naar grootste pensioenfonds in Nederland, is vorig jaar een miljard gulden rendement misgelopen doordat zijn aandelenbeleggingen waren beschermd tegen scherpe koersfluctuaties. Dit blijkt uit het jaarverslag van het fonds, dat eind 1997 een belegd vermogen had van ruim 25 miljard gulden.

Door het achterblijven van het rendement op de aandelenbeleggingen was het totale rendement van het pensioenfonds (gemeten tegen marktwaarde) 11,4 procent, tegenover een branchegemiddelde van 15,8 procent. Op zijn aandelenportefeuille van gemiddeld 6 miljard gulden verdiende het fonds 12,3 procent, terwijl het doorsnee pensioenfonds 32,1 procent rendement maakte.

Bij het bedrijfspensioenfonds zijn ruim 36.000 bedrijven in de metaalnijverheid aangesloten, met in totaal 268.448 premiebetalende werknemers. Het aantal gepensioneerden bedraagt 89.331.

Een gemist rendement van een miljard gulden komt overeen met het bedrag dat het fonds vorig jaar aan pensioenpremies ontving van aangesloten werkgevers en werknemers.

Het pensioenfonds had voor de bescherming van de koerswinst die was behaald op zijn aandelenbeleggingen tussen 1993 en eind 1996 (ter waarde van 1,7 miljard gulden) een speciale constructie opgezet. Binnen een zekere bandbreedte was het fonds gratis beschermd tegen koersdalingen, maar miste zij tevens eventuele koerswinsten. Door dit prudente beleid, zoals de directie van het fonds de handelwijze betitelt, miste het fonds het grootste deel van de sterke koersstijgingen vorig jaar op de westerse aandelenmarkten.

Als het fonds alleen maar een eventuele koersval had willen afdekken, had zij daarvoor een premie aan een financiële verzekeraar moeten betalen van 240 miljoen gulden. Dat had het fonds er niet voor over, omdat ook een “kosten neutrale” afdekking mogelijk bleek. Door een gedeelte van de potentiële winst alvast te verkopen verdiende het fonds de premie die nodig was voor de verzekering tegen een beurscrash.

In tegenstelling tot het lage rendement op aandelen scoorde het fonds beter dan het branchegemiddelde bij beleggingen in effecten met een vaste rente, in vastgoed en in liquiditeiten. Van het vermogen was eind vorig jaar bijna 67 procent in effecten met een vaste rente belegd, in aandelen 12,2 procent.