Flessenhals

Al vele jaren, zo schrijft NRC Handelsblad op 5 juni, wil de gemeente Delft dat het spoortracé dat de stad doorsnijdt onder de grond komt. Onlangs liet de gemeente weten met de aanleg van een viersporige tunnel te willen beginnen.

Al vele jaren ook wordt Delft de flessenhals genoemd in de spoorverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat is echter bij nauwkeurige beschouwing een wat vreemde benaming. Immers niet alleen het spoor door Delft is maar tweesporig, ook het traject tot Schiedam is niet breder dan dat. Mocht een tunnel door Delft komen dan resteert nog een gigantische flessenhals in zuidelijke richting. Het is misschien wel veel verstandiger om eerst buiten Delft tot verdubbeling over te gaan.

    • F.M. Boon Delft