Discriminatie

Op 2 juni plaatste u een bericht onder de kop 'Universiteit berispt vanwege discriminatie', waarin u meldt dat de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTU) tijdens de vervulling van een vacature een docente godsdienstwetenschappen heeft gediscrimineerd op basis van haar godsdienst.

U laat echter achterwege dat de Commissie Gelijke Behandeling heeft geoordeeld dat bij de aanstelling godsdienst geen rol heeft gespeeld. De eerste sollicitante op de lijst, die eveneens niet katholiek is, is uiteindelijk benoemd. Derhalve is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de eerder genoemde docente niet is gediscrimineerd.

    • Hanneke Sas