Diekstra

In NRC Handelsblad van 29 mei schrijft Anton van Hooff dat Diekstra met zijn boek 'O Nederland, vernederland!' niemand een dienst bewijst.

Mijns inziens bewijst Diekstra zowel zichzelf, zijn vrienden als ook zij die buiten deze kring staan een dienst. In de eerste plaats zichzelf, omdat hij opstandig is en blijft vechten. Hij bewijst anderen een dienst omdat hij het narcisme dat hem zelf gedreven heeft analyseert en voor anderen inzichtelijk maakt. Diekstra beschrijft een psychische drijfveer die naar ik vermoed niet aan de persoon van Diekstra voorbehouden is.

Wat precies Diekstra's intenties zijn geweest valt moeilijk te achterhalen, maar de zelfanalyse die hij in zijn boek pleegt maakt het op zijn minst aannemelijk dat zijn drijfveer wel eens anders geweest zou kunnen zijn dan de beschuldiging van plagiaat suggereert. Terwijl Diekstra mogelijk het slachtoffer was van een drijfveer, waarvan hij zich zoals hij zelf schrijft onvoldoende bewust was, lijkt het alsof de publieke opinie deze mogelijkheid geen moment overwogen heeft. Integendeel, men schrijft bewuste kwaadaardige motieven toe aan iemand die met zijn boeken een grote omzet bereikt heeft.

    • Dr. Henk Smeijsters