Brabant stopt stadsprovincie

DEN BOSCH, 11 JUNI. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beginnen zo spoedig mogelijk met het voorbereiden van de gemeentelijke herindeling van Zuidoost-Brabant. Tegelijkertijd schort het provinciaal bestuur formeel de medewerking op aan de vorming van een stadsprovincie Eindhoven.

Het provinciaal bestuur heeft dit de demissionaire staatssecretaris A. van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken gisteren per brief laten weten.

In 1997 schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter het voorstel van het demissionaire kabinet voor de vorming van een dergelijke stadsprovincie. Dat ontwerp ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State. Noord-Brabant wil dat een nieuw kabinet met een nieuw voorstel komt.

Burgemeester H. Terwisse van Nuenen, die spreekt namens de 7 buurgemeenten van Eindhoven die met deze stad vóór een stadsprovincie zijn, is verbaasd over het standpunt. “Het lijkt me niet zo elegant ten aanzien van de Kamer die heeft uitgesproken dat er een stadsprovincie moet komen en die daarmee de herindeling van de baan verklaarde”. Burgemeester R. Welschen van Eindhoven ziet het standpunt van GS vooral als “een politiek signaal richting de kabinetsformatie”. Hij wijst er ook op dat de Eindhovense gemeenteraad nog altijd onveranderd voor een stadsprovincie is.

Volgens het provinciaal bestuur is er geen draagvlak voor het vormen van een dergelijke stadsprovincie. Eenenzestig van de 70 Brabantse gemeenten voelen niets daarvoor. In de brief van het provinciebestuur aan Van de Vondervoort wordt gezegd dat de instelling van een dergelijke stadsprovincie ongeveer 1 miljard gulden zal kosten waaronder 157 miljoen gulden door het teruglopen van de inkomsten van de huidige provincie. De lasten voor de burgers van Zuidoost-Brabant, aldus de brief, zullen verzwaard worden omdat de gemeenten dan de opbrengsten uit onroerend zaakbelasting moeten gaan delen met de stadsprovincie. In dit verband wordt gesproken over een bedrag van 300 tot 360 miljoen gulden. Onlangs lieten Brabantse burgers in paginagrote advertenties in dagbladen weten ernstig bezorgd te zijn over de mogelijke tweedeling.