Blatter beloofde voorschotten

PARIJS, 11 JUNI. De nieuwe voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, Joseph Blatter, heeft voor zijn verkiezing geen stemmen rechtstreeks gekocht. Wel heeft hij armlastige bonden voorschotten in het vooruitzicht gesteld. Het zou om bedragen van 100.000 gulden per bond gaan.

Gisteren werd een brief van Blatter aan de FIFA-leden openbaar waarin hij in financiële nood verkerende bonden een voorschot van 50.000 dollar toezegde bij zijn uitverkiezing. De brief is gedateerd op 22 mei, ruim voor de stemming op 8 juni, en geschreven op zijn verkiezingspapier met JSB for President als briefhoofd. De brief is mede ondetekend door Michel Platini, de chef van het WK-organisatiecomité en beoogd technisch directeur van de FIFA.

In zijn brief deelde Blatter mee dat bonden een beroep kunnen doen op hun aandeel van de opbrengst van de verkoop van de televisie- en marketingrechten. Elke bond van de FIFA ontvangt daarvoor twee miljoen gulden in vier jaar, 500.000 gulden per jaar.

Eenvijfde daarvan, 100.000 gulden, kan op verzoek in de herfst van dit jaar vooruit worden betaald. Blatter schreef dat die termijn eventueel versneld kon worden. Twintig Afrikaanse bonden zouden daarop zijn ingegaan. Ze zouden het bedrag zelfs al voor de stemming hebben ontvangen.

Op 8 juni versloeg Blatter in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA zijn tegenstrever Lennart Johansson, voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, met 111 tegen 80 stemmen. De Zweed had de dag daarvoor verklaard zeker te zijn van zijn verkiezing. Volgens hem had hij toezeggingen van 103 leden.

Na de verkiezing van Blatter had Johansson tegen de Zweedse krant Aftonbladet verklaard te hebben vernomen dat leden van de FIFA enveloppen met omgerekend 100.000 gulden hadden ontvangen. (SID)