Beugel kan goedkoper; Orthodontist wil afzien van vaste tarieven

DEN HAAG, 11 JUNI. Orthodontisten willen de vrije markt op. De tarieven moeten daarom los worden gelaten. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) verwacht dat door concurrentie de totale kosten voor orthodontie zullen dalen.

Op dit moment hanteren vrijwel alle orthodondisten het geldende maximumtarief. Vrije marktwerking is mogelijk omdat maar tien tot vijftien procent van alle behandelingen medisch noodzakelijk is.

De NMT, die deze week besloot voor vrije marktwerking in de orthodontie te zullen pleiten, hoopt zo onder meer te voorkomen dat de sector de komende jaren voortdurend met verlaging van tarieven te maken krijgt. Minister Borst (Volksgezondheid) is dit van plan om de groeiende kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden.

In Nederland zijn thans zo'n 250 orthodontisten actief, die jaarlijks zo'n 250 miljoen gulden omzetten. Verreweg het grootste deel van de cliënten bestaat uit tieners. Daarvan komt zo'n 35 procent bij de orthodontist terecht voor binnen- of buitenboordbeugel of andere ingrepen om het gebit te reguleren, zodat bijvoorbeeld tanden recht komen te staan of de 'beet' wordt verbeterd. Per jaar behandelen orthodontisten zo'n 60.000 nieuwe patiënten.

Volgens de NMT doen de huidige tarieven geen recht aan de echte kosten van de orthodontist. “Tariefsonderhandelingen bieden een troosteloze bureaucratische aanblik zonder perspectief op verbetering”, zo valt te lezen in de nota die in de ledenvergadering van orthodontisten werd besproken.

De tarieven zijn voor de ene orthodontist te hoog omdat hij zijn praktijk zo voert dat hij tien patiënten tegelijk kan behandelen door de meeste taken over te laten aan (goedkope) assistentes en mondhygiënistes. Voor anderen, met een kleinere praktijk, zijn de tarieven soms maar net kostendekkend. Het systeem van maximumtarieven werkt kortom net zo min in de orthodontie als in de rest van de gezondheidszorg, zo wordt geconstateerd. Zelden of nooit worden bewust tarieven gehanteerd die onder het maximum liggen “omdat dit maar vragen oproept over mogelijk geringere dienstverlening ten opzichte van collegae die het maximum tarief hanteren”.

“Orthodontisten zitten op een hoog inkomensniveau. Overheid en beroepsgroep zijn niet in staat gebleken een prijsbeleid te voeren dat voldoet aan zowel maatschappelijke maatstaven als eisen van redelijkheid”, meldt de nota. “Het imago van de orthodontist is bij veel autoriteiten in de gezondheidszorg dan ook negatief: orthodontisten zijn veelverdieners die misbruik maken van de eigen behendigheid om onder handhaving van de maximumtarieven een efficiënte praktijk op te bouwen.”

De laatste jaren is het aandeel van de orthodontist in de behandeling afgenomen, zo wordt geconstateerd. Mondhygiënistes en assistentes nemen meer taken over.