'Zorgaftrek 'moet kinderopvang aantrekkelijker maken

D66-Kamerlid Giskes pleit voor de introductie van een fiscale 'zorgaftrek' om vrouwen te stimuleren een baan te nemen.

DEN HAAG, 10 JUNI. Geen maatschappelijk probleem of het kan met een fiscale maatregel worden opgelost. Of het nu gaat om een schoner milieu of het gebruik van de dienstfiets - als het aan de drie paarse partijen ligt kan de fiscus de helpende hand bieden. Ook voor de problemen in de kinderopvang zou de fiscus iets kunnen betekenen, meent het Tweede-Kamerlid Francine Giskes, belastingspecialist van de D66-fractie.

Er zijn nog steeds onvoldoende crèches in Nederland en ze zijn duur. “Het aanbod zou beter op de wensen van ouders aansluiten”, denkt Giskes, “wanneer het ondoorzichtige systeem van subsidies zou worden vervangen door fiscale aftrekposten. Via de belastingdienst is het makkelijker om kinderopvang ook mogelijk te maken voor mensen met de laagste inkomens. En ook de bijdrage van werkgevers zou efficiënter langs fiscale weg kunnen worden geïnd.”

Samen met haar collega's van PvdA en VVD sleutelt Giskes aan het fiscaal systeem voor de volgende eeuw. Als het aan de D66-politica ligt krijgt het begrip draagkracht een andere “paarse” invulling. Naast een overheveling van rijk naar arm wil zij dat huishoudens zonder kinderen relatief meer belasting betalen dan gezinnen met kinderen.

“Kinderen zorgen voor veel uitgaven. Tegelijkertijd zijn kinderen van groot maatschappelijk belang. Immers, zij zijn de generatie die in de toekomst bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het AOW-pensioen financieren. Ik vind dat een modern belastingsysteem werkende ouders fiscaal tegemoet moet komen in de kosten van de verzorging.”

Vooral aan het begin van hun carrière, wanneer zij relatief nog weinig verdienen, worden ouders geconfronteerd met hoge kosten voor kinderen. Op dat moment kunnen zij gebruik maken van de zorgaftrek. Wanneer ouders eenmaal carrière hebben gemaakt en maximaal verdienen, zijn de kinderen vaak de deur uit. Dan vervalt de aftrek. Giskes: “Een vereffening van draagkracht in de tijd.”

In Giskes' voorstel blijft de kinderbijslag gewoon bestaan. “Dat is een bijdrage in de kosten van de kinderen zelf, zoals eten en kleding. De zorgaftrek staat in directe relatie met het verwerven van inkomen.” Alleen mensen die een betaalde baan hebben komen in aanmerking voor de aftrekpost.

“Het moet mensen, in de praktijk gaat het daarbij vooral om vrouwen, financieel aantrekkelijker worden gemaakt om een betaalde baan te aanvaarden”, onderstreept Giskes. “De zorgaftrek slaat twee vliegen in één klap. Vrouwen worden financieel gestimuleerd om een betaalde baan te nemen, en er vind een vereffening plaats tussen mensen met en zonder kinderen.

    • Cees Banning