Weekstaat loopt op laatste benen

Amsterdam, 10 juni . Gisteren kwam het beleidsbepalend orgaan van de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst in Frankfurt bijeen. Deze ECB-Raad (6 directieleden en 11 nationale bankpresidenten) moet nog veel werk verzetten alvorens zij de verantwoordelijkheid voor het (Europese) rente- en geldmarktbeleid op 1 januari 1999 van de nationale centrale banken (waaronder DNB) kan overnemen. In de eerste plaats moet de ECB haar monetaire strategie vorm geven.

Gaat zij varen op het indirecte kompas van de geldhoeveelheid of richt zij zich direct op de inflatie en inflatiesignalen? De verwachting is dat zij zal kiezen voor een combinatie van beide. Daarnaast moet besloten worden met welke instrumenten de ECB haar monetaire beleid gaat uitvoeren. Het is vrijwel zeker dat het Europese geldmarktinstrumentarium veel Duitse kenmerken zal bevatten. Dit betekent dat er een Europese kasreserveregeling komt. Hoe hoog deze zal worden en of de banken een vergoeding krijgen over hun verplicht aan te houden gelden is nog niet duidelijk. Mocht er in euroland een renteloze kasreserve worden geïntroduceerd die qua omvang te vergelijken is met die in Nederland, dan levert dit de Nederlandse banken, die van DNB wel een vergoeding ontvangen, een verliespost van circa 200 miljoen gulden op.

De weekstaat van DNB verliest begin 1999 zijn betekenis en zal dan moeten worden vervangen door een Europese variant, te publiceren door de ECB. De eerste tijd zal deze een wat kale aanblik vertonen. Zo zal de post 'eurobankbiljetten in omloop' pas in 2002, na de introductie van de Chartale euro, op deze balans verschijnen. Tot die tijd zal de Europese weekstaat vooral worden gedomineerd door de post 'deviezenreserves'. Deze post ontstaat als de nationale centrale banken binnenkort een deel van hun reserves overdragen aan de ECB. Het gaat daarbij om een bedrag van maximaal 50 miljard ecu (euro). Vertaald naar de Nederlandse situatie betekent dit dat DNB ruim 2 miljard gulden van haar reserves zal afdragen. DNB kan dit bedrag makkelijk ophoesten: uit de Weekstaat blijkt dat zij thans voor ruim 50 miljard gulden aan goud en deviezen bezit. De jongste Weekstaat laat zien dat de post 'vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten' met bijna 300 miljoen gulden daalde. Van deze daling is ruim 100 miljoen gulden toe te schrijven aan de lichte verzwakking van de koers van de dollar en de yen. Door deze transactie nam de vordering van DNB op het IMF 175 miljoen gulden toe.

Bron: ING Economisch Bureau