VVD staakt haar verzet; Akkoord over wettelijk recht deeltijdwerk

DEN HAAG, 10 JUNI. Bij de besprekingen die moeten leiden tot een nieuw paars kabinet heeft, de VVD het verzet gestaakt tegen een wettelijk recht op deeltijdwerk.

In een werkgroep van fractiespecialisten die zich in opdracht van de informateurs bezighoudt met inkomen en werk, hebben VVD, D66 en PvdA vanmorgen een compromis bereikt over een kaderwet die de mogelijkheden om zorg en betaald werk te combineren vergroot.

De VVD heeft bedongen dat PvdA en D66 hun steun intrekken aan een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller.

In februari diende Rosenmöller voor de tweede keer een wetsvoorstel in om het recht op deeltijdwerk wettelijk vast te leggen. Een eerdere poging strandde eind vorig jaar in de Eerste Kamer, doordat VVD en CDA tegenstemden. Het tweede initiatief van Rosenmöller is mede-ondertekend door de Tweede-Kamerleden Van Nieuwenhoven (PvdA) en Bakker (D66).

De VVD is van oudhser een tegen een wettelijk recht op deeltijdarbeid. De partij heeft dat verzet nu gestaakt, nadat de twee andere fracties de toezegging hadden gedaan dat het in de nieuwe wet niet om een eenzijdig recht van de werknemer gaat. Het recht op deeltijd kan alleen worden uitgeoefend wanneer de werkgever erin slaagt om vervanging te regelen.

Behalve een wettelijk recht op deeltijdwerk bevat de 'kaderwet arbeid en zorg' een verlofregeling om kinderen of andere familieleden bij ziekte te verzorgen. PvdA en D66 willen dat dit zorgverlof niet volledig voor rekening komt van de werknemer. De twee partijen willen daarvoor geld gebruiken van het werkloosheidsfonds. Bij de wet op de loopbaanonderbreking wordt deze manier van financieren ook toegepast. Wanneer iemand tijdelijk uit zijn baan stapt, moet hij worden vervangen door een uitkeringsregerechtigde.

De drie onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en De Graaf (D66) namen gisteren opnieuw geen besluiten over het asielbeleid. De fratiespecialisten van PvdA, VVD en D66 kregen de opdracht voorstellen uit te werken. Vandaag zouden Wallage, Bolkestein en De Graaf met de informateurs Borst, Kok en Zalm spreken over de gezondheidszorg.