Sportbond huivert bij plan-Ter Beek voor instituut breedtesport; NOC*NSF vreest concurrentie

PAPENDAL, 10 JUNI. Joop van der Reijden, interim-voorzitter van de overkoepelende sportbond NOC*NSF, is verontrust over een sportbestuurlijk adviesrapport van oud-minister Relus ter Beek. De Drentse commissaris van de koningin stelt voor om voor de breedtesport een onafhankelijk instituut in het leven te roepen dat naast NOC*NSF werkzaam zou moeten zijn. Van der Reijden vindt dat maar niets. “Op meer groeperingen op dit terrein zitten we niet te wachten”, zei hij gisteravond op sportcentrum Papendal.

Ter Beek werd door staatssecretaris Erica Terpstra (VWS) gevraagd advies uit te brengen. De oud-zwemster deed dat omdat ze ontevreden is over de Landelijke Organisatie voor Sport en Bewegingsstimulering (LOSB). Daarin hebben zes organisaties - inclusief NOC*NSF - zitting, maar volgens de staatssecretaris werken deze organisaties volledig langs elkaar heen.

Het voorstel van Ter Beek om te komen tot een nieuw instituut voor de sportontwikkeling met brede inbreng van de overheid, zou de problemen moeten oplossen. Terpstra wil de zaak geregeld hebben nog voordat een nieuw kabinet is geformeerd. “Daarom ben ik elke ochtend weer opgelucht als ik in de kranten lees dat Paars 2 er nog niet uit is”, zei Van der Reijden gisteren.

Het rapport van Ter Beek is nog niet officieel gepresenteerd, maar de voorzitter kreeg op zijn verzoek wel al inzage in het voorstel. Van der Reijden vreest dat een nieuwe, door de politiek gestuurde organisatie wat betreft de taken op het gebied van de breedtesport alsmede op financieel gebied veel gras voor de voeten van NOC*NSF zal wegmaaien. “Ik krijg het er echt Spaans benauwd van”, bekende de voormalig staatssecretaris.

Van der Reijden sprak zijn bezorgdheid over het plan-Ter Beek uit op de algemene voorjaarsvergadering van NOC*NSF. Het betrof gisteravond het tweede deel. Het eerste gedeelte stond vorige maand in het teken van het afscheid van Wouter Huibregtsen als voorzitter. Gisteren maakte Van der Reijden zijn debuut achter de bestuurstafel op Papendal en heette hij speciaal zijn voorganger welkom die de vergadering vanuit de zaal volgde. Van der Reijden heeft beloofd vóór de volgende bijeenkomst op 12 november een nieuwe voorzitter te vinden, maar voordat hij op speurtocht gaat, licht hij eerst de organisatie door. “We moeten de nieuwe voorzitter niet verrassen met lijken die uit de kast komen rollen”, zei hij.

De 71-jarige veteraan kondigde ook aan dat hij de politiek zal houden aan de belofte om 55 miljoen gulden meer aan de sport te besteden. Die uitspraak deden de fractievoorzitters van de vijf grote partijen in januari in Den Haag tijdens een door Huibregtsen georganiseerde discussiemiddag over sport. Daarna bleef het echter stil en de verhoging van de sportsubsidie staat in geen enkele begroting vermeld. “Maar het is wel beloofd en nu moet het worden waargemaakt”, vond Van der Reijden.

De interim-voorzitter zei bereid te zijn de overheid een tegenprestatie te leveren en de sportbonden ervan te willen overtuigen dat ook vertegenwoordigers van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid zeggenschap behoren te krijgen binnen NOC*NSF. “Als we alles in één organisatie kunnen onderbrengen, zijn we uniek in de wereld”, zei Van der Reijden.

Directeur Ben Verkerke stelde gisteravond de leden gerust nadat de afgelopen maanden de inhoud was uitgelekt van een vertrouwelijk rapport uit december 1997 over het functioneren van NOC*NSF. Er zou binnen de overkoepelende sportbond sprake zijn van een organisatorische chaos.

Verkerke ontkende dat er sprake is van bestuurlijke chaos, maar vertelde dat er aan verbetering van een aantal zaken wordt gewerkt. Zo kondigde hij aan binnenkort met een goed meerjarenplan te komen. “We schamen ons ervoor dat we dat nog niet hebben”, aldus Verkerke. Alle bondsvertegenwoordigers kregen aan het einde van de vergadering de gelegenheid de vertrouwelijke rapportage mee naar huis te nemen.

    • Hans Klippus