Privatisering zekerheid; Verzekeraars stemmen in met akkoord

ROTTERDAM, 10 JUNI. Verzekeraars en uitvoeringsinstellingen zijn zeer ingenomen met het akkoord dat de sociale partners gisteren hebben bereikt over de privatisering van de sociale zekerheid.

Vooral het voorstel van werkgevers en werknemers om de beoordeling of iemand recht heeft op een uitkering, de zogenoemde claimbeoordeling, onder te brengen bij commerciële uitvoerders, stemt hen tot tevredenheid. Wel meent het Verbond van Verzekeraars dat het voor verzekeraars gemakkelijker moet worden om zelf een organisatie op te richten voor de uitvoering van sociale wetten als de WW en WAO.

Volgens directeur E. Fischer van het Verbond maakt de privatisering van de sociale zekerheid, het werk van de verzekeraars aanzienlijk gemakkelijker. “Nu moet je bij wijze van spreken langs tien loketten en dat wordt er één.” De werknemer spint eveneens garen bij de nieuwe situatie. “Op dit moment is het nog mogelijk dat iemand voor een operatie zes maanden op een wachtlijst staat. Al die tijd moet het salaris doorbetaald worden, terwijl het per saldo wellicht goedkoper is om die patiënt binnen één maand in het buitenland te laten opereren. Nu ontbreekt dat totale overzicht”, aldus Fischer. Fischer wijst er op dat de drempel voor een verzekeraar om een uitvoeringsinstelling (uvi) op te richten nog veel te hoog omdat de huidige markt verdeeld is over vijf partijen. “Nu kost het 80 tot 100 miljoen gulden om een uvi op te richten en dat is natuurlijk veel te duur. Die drempel moet omlaag, zodat er echte concurrentie kan ontstaan. Dat is uiteindelijk ook weer in het voordeel van de werknemer”, stelt Fischer, die een verlaging van de sociale premies verwacht. Vijf middelgrote verzekeraars (Generali, Goudse, Royal Nederland, UAP en Zwolsche Algemeene) voelen zich buitenspel gezet, omdat grote verzekeraars als Nationale Nederlanden en Interpolis “exclusief” samenwerken met de bestaande uitvoeringsinstanties zoals het Gak en SFB. Volgens de vijf verzekeraars zal hierdoor een beperkt aantal “financiële conglomeraten” de dienst gaan uitmaken.

Volgens directeur M. Dijkshoorn van Nationale Nederlanden, dat samenwerkt met de uitvoeringsinstelling SFB, is van exclusieve samenwerking geen sprake. “De vijf verzekeraars hebben het volgens mij niet begrepen. De uitvoeringsinstellingen zijn vrij om met andere verzekeraars samen te werken. Met vierhonderd schadeverzekeraars in Nederland staat niemand snel buitenspel.”

Het akkoord sluit volledig aan bij de opvattingen de uitvoeringsinstellingen, die nu nog zorgen voor de sociale uitkeringen. Instellingen als Gak, SFB, Cadans en GUO wilden niets liever dan de claimbeoordeling net als nu, in eigen huis houden. De 'uvi's' waren om die reden faliekant tegen het kabinetsvoorstel om de claimbeoordeling buiten de markt te plaatsen en aan onafhankelijke publieke instanties te gunnen. Reden daarvoor is dat kabinet en politiek anders vrezen dat de uitvoerders elkaar gaan beconcurreren. Het zou er dan om gaan wie de minste rechthebbenden een uitkering gunt. Die vrees vinden de uitvoerders, gezien de bij wet bepaalde strenge regelgeving, volstrekt ongegrond.