Na impasse toch college in Bergen

BERGEN, 10 JUNI. De gemeenteraad van Bergen heeft overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. De Noord-Hollandse kustplaats is daarmee de laatste gemeente in Nederland. De fracties van VVD, CDA en de lokale partij Gemeentebelangen Bergen leveren elk een wethouder. Het akkoord komt na een maandenlange impasse rond de voorgenomen fusie met de buurgemeenten Egmond en Schoorl.