MKB wil in Nederland ruimte voor allianties

DEN HAAG, 10 JUNI. Ondernemers in het midden-en kleinbedrijf die strategische allianties willen sluiten moeten onder een soepelere mededingingsregeling vallen dan de grote bedrijven. Dat stelt de branche-organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland, in een rapport aan de kabinets-informateurs.

MKB Nederland vraagt de informateurs om “enige coulantie van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa)”, die de fusies en concentraties beoordeelt. Volgens MKB-voorzitter De Boer moet de branche een weerwoord zien te bieden aan de concentratie die zich in het grootbedrijf voordoet.

“Het MKB moet meer marktkracht zien te ontwikkelen en daarvoor moet er meer samengewerkt worden. Dat moet echter wel door de overheid gefacilieerd worden”, aldus De Boer.

“De NMa kijkt nu nog met argus-ogen naar een te grote concentratie, waardoor allianties moeilijk kunnen worden gesloten”, zei hij. Volgens het MKB kunnen joint ventures op het gebied van inkoop of de werving van arbeidskrachten en technologiesubsidies de branche een extra impuls geven. “De overheid zou sectorale of regionale arbeidspools voor het MKB fiscaal aantrekkelijk kunnen maken”, stelde De Boer.

De aanpassing van de mededingingsregels is een van de vele maatregelen die het MKB bij de informateurs heeft neergelegd.

De afgelopen maand toerde de werkgeversorganisatie samen met vertegenwoordigers van onder meer de Rabobank en de ministeries van Financiën en Economische Zaken door het land om de wensen van de ondernemers te inventariseren.

Daarbij bleek dat de verruimde winkelsluitingstijdenwet veel ondernemers parten speelt. Verder treedt er oneigenlijke concurrentie op door de versoepeling van de vestigingswet.

Ook maken ondernemers zich zorgen over de kosten van de invoering van de euro en het milennium-probleem, dat optreedt doordat computers de overgang naar het volgende millennium .

In totaal zou de Nederlandse overheid 600 tot 800 miljoen gulden moeten vrijmaken om het midden- en kleinbedrijf de komende kabinetsperiode te steunen, aldus het MKB.