Ministers beslissen later; Brussel wil einde boycot Brits vlees

BRUSSEL, 10 JUNI. De Europese Commissie zal naar verwachting vandaag instemmen met een voorstel van landbouwcommissaris Fischler om een eind te maken aan het exportverbod van Brits rundvlees, dat in april 1996 van kracht werd.

Eerst zal het Permanent Veterinair Comité zich vrijdag over Fischlers voorstel buigen. In dit comité zijn experts van alle lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigd. Maar gegeven de politieke gevoeligheid wordt aangenomen dat het veterinair comité de definitieve beslissing zal overlaten aan de raad van ministers van landbouw van de EU, die over twee weken bijeenkomt.

Het is echter onzeker hoe snel de ministers tot een eindoordeel zullen komen. De agenda van de raad is overvol en volgens de voorstellen van de Europese Commissie worden aan het exportvlees zoveel voorwaarden gesteld, dat volgens experts slechts weinig bedrijven daaraan kunnen voldoen.

Het wereldwijde exportverbod werd indertijd ingesteld in verband met de gekke-koeienziekte (BSE). Dat gebeurde nadat Britse wetenschappers een mogelijk verband legden tussen de voor mensen dodelijke ziekte van Creutzfeldt-Jakob en het eten van rundvlees afkomstig van runderen die lijden aan BSE.

Begin deze maand is Noord-Iers rundvlees al vrijgegeven voor export. Volgens de voorstellen van de Europese Commissie mag alleen ontbeend vlees van dieren die na 1 augustus 1996 zijn geboren uitgevoerd worden. Vanaf die datum bestaat er een strenge controle op de naleving van het verbod om beendermeel in veevoer te verwerken. Besmetting met BSE kan veroorzaakt worden door voedsel met beendermeel.

Het vlees mag bovendien niet afkomstig zijn van dieren die afstammen van bedrijven waar runderen met BSE zijn geweest. De dieren moeten ook tussen de zes en dertig maanden oud zijn. Alleen rundvlees uit een beperkt aantal slachthuizen zal voor uitvoer in aanmerking komen.

De Britse Labour minister van landbouw, Cunningham, betoogt al een jaar dat het Britse rundvlees veilig is. Eerder protesteerde de Britse conservatieve regering onophoudelijk tegen het uitvoerverbod. Europees commissaris Fischler meent nu dat de controle op de Britse vleesproduktie voldoende is.

Voor de BSE-crisis had Groot-Brittanië een rundvleesexport ter waarde van meer dan 15 miljard gulden per jaar. Vooral de Franse vleesuitvoer heeft de afgelopen twee jaar geprofiteerd van het Britse uitvoerverbod

Verwacht wordt dat de Britse exporteurs na daadwerkelijke opheffing van het verbod slechts langzaam een marktaandeel terug kunnen veroveren. Dat heeft enerijds te maken met het ondermijnde vertrouwen bij de consument, maar ook met de waarde van het pond sterling, die intussen fors hoger is geworden. Er zijn in het VK drie miljoen besmette runderen vernietigd.