Ministers bepleiten ingrijpen in Kosovo

DEN HAAG, 10 JUNI. De NAVO moet militair ingrijpen in Kosovo als de gewelddadigheden daar voortduren, ook als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties niet met een resolutie van die strekking komt. Dat zeiden de ministers Voorhoeve (Defensie) en Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) gisteren in de Tweede Kamer.

De ministers erkenden dat een VN-resolutie “de beste juridische basis biedt voor militaire strafacties tegen Servië”. Omdat steun van Rusland en China echter niet zeker is, is de vraag of een dergelijke resolutie er komt.

“Ik hoop dat er binnen de VN een basis wordt gevonden voor een resolutie”, zei Voorhoeve. “Zo niet, dan moet het onvermogen van de VN niet als excuus gebruikt worden om op onze handen te blijven zitten. We moeten dus niet a priori zeggen: geen resolutie, dan doen we het niet.” Hij wees erop dat de Joegoslavische president Milosevíc in Kosovo ernstige misdaden tegen de menselijkheid begaat.

Nederland heeft in het afgelopen EU-overleg over Kosovo gepleit voor een krachtige aanpak van het conflict in Kosovo. Zowel Van Mierlo als Voorhoeve meende dat internationaal ingrijpen intussen eerder te laat dan te vroeg komt. “De situatie is buitengewoon ernstig. Het straalt het idee uit van een etnische schoonmaak”, aldus Van Mierlo. Hij zei dat Nederland in NAVO-verband gepleit heeft voor “een pakket aan maatregelen dat als ultimatum aan het adres van Milosevíc kan dienen”. Het gaat dan om een direct staakt-het-vuren, het terugtrekken van alle Servische troepen, het terugbrengen van NAVO-ordehandhavingstroepen in het gebied en het aanbieden van autonomie aan Kosovo. Als Milosevíc weigert aan die maatregelen te voldoen, staan zowel niet-militaire als militaire sancties open, aldus Van Mierlo.

Volgens Voorhoeve is de beste manier om Milosevíc te dwingen op te houden met de etnische zuiveringen in Kosovo dreigen met “conventionele afschrikking met het luchtwapen”. Volgens Voorhoeve kan daarbij gedacht worden aan het bombarderen van commandocentra en munitiedepots.