Leider Nigeria: over naar burgerbestuur

ABUJA, 10 JUNI. De nieuwe militaire leider van Nigeria, generaal Abdulsalam Abubakar, heeft gisteravond in zijn eerste rede tot de natie verzekerd dat hij het 'sociaal-politieke overgangsprogramma' van zijn maandag overleden voorganger, Sani Abacha, zal voortzetten. In zijn televisietoespraak nodigde de generaal Nigerianen die “de ballingschap hebben verkozen” uit terug te keren naar hun land en een bijdrage te leveren aan “het proces van nationale wederopbouw en verzoening”.

Het in 1995 door generaal Abacha aangekondigde 'overgangsproces' zou op 1 oktober van dit jaar moeten uitmonden in de overdracht van de regeermacht aan een gekozen burgerregering. Abacha had voor 1 augustus presidentsverkiezingen uitgeschreven en de vijf toegelaten partijen hadden hem naar voren geschoven als enige kandidaat. Het werd gisteren niet duidelijk hoe Abubakar denkt vast te houden aan dit draaiboek en de ingrijpende overgang naar burgerbestuur op afzienbare termijn denkt te verwezenlijken. Niettemin zei de generaal, die gisteren door de regerende junta werd aangesteld tot opvolger van Abacha, dat hij “alles in het werk zal stellen om het overgangsprogramma volledig en succesvol uit te voeren”. Abubakar (56), een beroepsmilitair die de rangen met succes heeft doorlopen zonder blijk te geven van politieke ambities, heeft samengewerkt met dictator Abacha.

Enkele uren voor Abubakars televisietoespraak zei vice-luchtmachtmaarschalk Isaac Alfa, een lid van de regerende junta, dat Abubakar het bestuur over Nigeria per 1 oktober zal overdragen aan een verkozen burgerregering, maar gaf geen nadere bijzonderheden. Leden van de Nigeriaanse oppositie toonden zich gisteren teleurgesteld omdat Abubakar met geen woord had gerept over vrijlating van de tientallen politieke gevangenen. Zijn snelle inhuldiging, gisteren, is in oppositiekringen uiterst koel ontvangen. “Wij koesteren geen enkele illusie dat als gevolg van Abacha's dood een einde is gekomen aan het militaire bestuur”, liet de Verenigde Actie voor Democratie (UAD) in een verklaring weten.

De Verenigde Staten gaven gisteren blijk van gematigd vertrouwen in Abacha's opvolger. De woordvoerder van het State Department, James Rubin, zei dat de regering-Clinton Abubakar beter in staat acht vorm te geven aan een overgang naar burgerbestuur dan Abacha. “We denken dat hij deze historische beslissing kan nemen en wij willen heel graag dat hij dat doet.” Een andere regeringsfunctionaris zei dat “we niet weten hoe sterk zijn positie is en hoeveel speelruimte hij heeft”. (AFP, AP, Reuters)