Lagerhuis misleid over leveren wapens

LONDEN, 10 JUNI. De Britse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, barones Symons, heeft het Lagerhuis misleid over illegale wapenleveranties aan Sierra Leone. Die beschuldiging uitte gisteren de Conservatieve oud-minister van Binnenlandse Zaken Michael Howard, nu oppositiewoordvoerder voor Buitenlandse Zaken.

Zijn verwijt was gebaseerd op een onthulling die de Britse top-diplomaat John Kerr gisteren met tegenzin deed in een commissievergadering van het Lagerhuis. Kerr weigerde aanvankelijk op een aantal klemmende vragen van parlementariërs antwoord te geven. Daarbij verschool hij zich achter het onafhankelijk onderzoek dat naar de rol van het ministerie bij de illegale wapenleveranties wordt verricht. Maar Lagerhuisleden waarschuwden hem dat hij zich schuldig maakte aan minachting van het parlement als hij in zijn weigering zou volharden. Daarop erkende hij dat barones Symons begin maart al gehoord had dat de Britse douane een onderzoek was begonnen naar illegale wapenleveranties aan Sierra Leone. Daarover heeft ze niets verteld toen ze op 10 maart in het Hogerhuis vragen beantwoordde van de Liberaal-Democraat Lord Avebury, de parlementariër die het ministerie van Buitenlandse Zaken in februari gealarmeerd had over de wapenleveranties. Ook twee maanden later tijdens een debat in het Hogerhuis wekte ze nog de indruk dat ze begin maart niet op de hoogte was geweest. De bewindsvrouw zei gisteren dat ze het Hogerhuis haar excuses zou aanbieden als ze op enigerlei wijze in gebreke gebleven is.

Premier Blair deed de affaire een maand geleden nog af als “een hoop heisa om niks”. Minister van Buitenlandse Zaken Robin Cook heeft zijn aftreden aangekondigd als onderzoek uitwijst dat Britse autoriteiten met zijn medeweten een omverwerping van de junta in Sierra Leone hebben gesteund.