Euro-commissaris wil naar lagere productie granen

ROTTERDAM, 10 JUNI. EU-commissaris Fischler (Landbouw) wil dat Europese akkerbouwers volgend jaar 12 procent van het land waarop zij graan verbouwen braak laten liggen. Dit jaar ligt het braakpercentage nog op 5 procent. Als ze aan dat percentage voldoen krijgen ze van Brussel subsidie in de vorm van een zogeheten hectare-toeslag.

Fischler ziet zich gedwongen tot een verhoging van het braakpercentage omdat er weer sprake is van toenemende graanoverschotten op de Europese markt. De Europese Commissie, die vandaag voltallig bijeen is moet nog instemmen met het voorstel van Fischler. Daarna moet de raad van ministers van Landbouw van de EU-lidstaten het definitieve percentage vaststellen.

De federatie van land- en tuinbouworganisaties (LTO Nederland) heeft vanochtend positief gereageerd op het voorstel van Fischler. Ingrijpen is volgens de federatie hard nodig, omdat de graanprijs sterk gedaald is. De Groningse graanbeurs wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een ruime aanvoer van tarwe. Een deel van die aanvoer wordt uit de markt genomen als er minder voor wordt geboden dan 26,25 gulden per honderd kilo. Alleen de prijs van Engelse tarwe staat op het ogenblik wat minder onder druk, maar dat is uitsluitend te danken aan de waardestijging van het Britse pond sterling. Als bedrijven graan exporteren naar landen buiten de EU krijgen ze op het ogenblik 51 gulden per ton restitutie uit Brussel.

De zogeheten interventievoorraad aan granen bedroeg begin deze maand al 12 miljoen ton. Dat graan wordt uit de markt genomen om de prijs niet helemaal te laten kelderen.

Van die 12 miljoen ton was ruim de helft gerst. Voor elke ton gerst die naar buiten de EU gaat wordt op het ogenblik dan ook 117,50 gulden per ton gerestitueerd. Maar er is op de wereldmarkt zo weinig vraag naar dat een gebrek aan siloruimte wordt gevreesd.

In de VS is ergernis ontstaan over - zwaar gesubsieerde - graanimporten uit de EU. Amerikaanse handelaren dreigen zelf subsidies te gaan verstrekken op Europees graan van buiten de EU, zoals dat van Noorwegen en Cyprus. Ook Algerijnse producenten komen daarvoor in aanmerking.

In 1980 kreeg een Nederlandse boer nog 48,10 gulden voor 100 kilo graan. Dat is gedaald tot 27 gulden nu. Vorig jaar lag de prijs nog op 30 gulden, in 1996 op 33 gulden.

Naar schatting zal de voorraad dit jaar oplopen tot meer dan 13 miljoen ton, vorig jaar werd slechts 2,4 miljoen ton opgeslagen.

Fischler verwacht volgend voorjaar ruim 20 miljoen ton graan in opslag te hebben. Op termijn wil hij af van braaklegging, omdat na toetreding van Oost-Europese landen de restituties niet meer betaalbaar zijn. Bovendien accepteert de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die dan niet langer meer, zo luidt de verwachting.